Antall partier varierer fra gruppe til gruppe

Her finner du antall runder og hvilke årstrinn som utgjør de åtte gruppene.

Detaljer om betekningstid og kvalitetsberegning ser du i invitasjonen i Turneringsservice.

Gruppe u26 (f. 1994-2000):

Spillesystem: 7 runder Fide Dutch swiss

Gruppe A (f. 2001-2003):

Spillesystem 7 runder Fide Dutch swiss

Gruppe B (f. 2004-05):

Spillesystem: 7 runder Fide Dutch swiss

Gruppe C (f. 2006-07):

Spillesystem: 7 runder Fide Dutch swiss

Gruppe D (f. 2008):

Spillesystem: 9 runder NSF Monrad

Gruppe E (f. 2009):

Spillesystem: 9 runder NSF Monrad

Gruppe F (f. 2010):

Spillesystem: 9 runder NSF Monrad

Gruppe G (f. 2011-):

Spillesystem: 9 runder NSF Monrad

Kontaktperson for turneringen: Ole Valaker

Spørsmål om hotellrom og meny må rettes til Quality Edvard Grieg: q.bergen@choice.no